II.XX. Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia

O Consello Regulador das Indicacións Xeográficas (II.XX.) das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia é o único organismo certificador de destilados de orixe vitivinícola existente en España. Avala a orixe da Augardente de Galicia e da Augardente de Galicia Envellecida, así como a Augardente de Herbas de Galicia, Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia.

Naceu coa Denominación Específica Augardente de Galicia, establecida na Orde do 5 de maio de 1989. O seu primeiro regulamento e a constitución do seu Consello Regulador aprobaranse en setembro de 1993.

Como o seu nome indica, as II.XX. das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia abrangue toda a Comunidade Autónoma galega, de xeito que para a elaboración dos seus destilados se empregan uvas vendimadas en toda a área xeográfica da nosa comunidade autónoma. Os procesos de obtención da augardente admitidos polo Consello Regulador son os tradicionais en Galicia: alquitara, alambique ou sistema de arrastre de vapor.

As características especiais do solo, o clima, as variedades de uva e os procedementos de destilación fan que estes produtos sexan únicos.